Hrvatska katolička misija

[vc_row iw_layout=”wide-bg” css=”.vc_custom_1669128460762{margin-top: 20px !important;background-image: url(http://wp1067381.server-he.de/wp-content/uploads/2018/12/nebo_hkm.png?id=) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1669128489071{margin-right: 20px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1669128399723{margin-top: 40px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1669128202252{margin-left: 50px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1669128254891{margin-left: 50px !important;}”]

Ovako je Ljetopisac prije 40. ljeta započeo povijest Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu: Na rijekama Zapada radismo i molismo; po zidovima privremenih boravišta nacionalne simbole povješasmo. Susjedi nam naši govorahu: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Kako hrvatsku pjesmu da pjevamo, dok plodnu dolinu Lijepe naše snivamo. Masovniji migracijski val iz Hrvatskih zemalja prema Zapadnoj Europi započeo je 1968. godine. Višak domaće radničke klase ubrzo je postala radnička klasa na privremenom radu u inozemstvu, nazivani različitim imenima:Hrvati izvan Domovine, Hrvati u svijetu, hrvatska dijaspora, hrvatski iseljenici, gastarbeiteri, ausländeri, ausländischer Mitbürger, Katholik anderer Muttersprache. Kada se mnoštvo hrvatskih radnika našlo u zapadnoeuropskim zemljama, u dogovoru između mjesne Crkve doseljenja i Vijeća Biskupske konferencije za hrvatsku migraciju, danas vijeće Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za inozemnu pastvu, pri kojemu djeluje Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, osnivane su hrvatske katoličke misije.

 

Privredno čudo ubrzo je napunilo i pokrajinu Nordrhein-Westfalen u kojoj se našlo preko trideset tisuća hrvatskih radnika. Oveće skupine smjestile su se u industrijska središta kao što su Köln, Wuppertal, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, Essen… U sjevernoj Westfaliji najprije su osnovane dvije hrvatske katoličke misije 28. svibnja godine 1966. u Essenu i 3. srpnja godine 1966. u Kölnu. Od kölnske misije odvojile su se najprije dvije misije: 1. rujna godine 1970. misija u Düsseldorfu i godine 1974. misija u Bonnu. Od misije u Düsseldorfu odvojila se 22. kolovoza godine 1972. misija u Wuppertalu, 14. rujna godine 1975. misija u Neussu, 11. studenoga godine 1978. misija u Mettmannu.; od misije u Mettmannu odvojila se 1. siječnja godine 1990. misija u Leverkusenu. Sve misije, odijeljene od kölnske, povjerene su redovnicima Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Kao pastoralne suradnice u Misiji su djelovale Školske sestre franjevke Krista Kralja, najprije splitske provincije Presvetoga Srca Isusova (od 1. rujna godine 1973. do 30. rujna godine 1987.), a zatim mostarske provincije Svete Obitelji (od 1. rujna godine 1982. do 30. rujna godine 2010.).

I prije osnivanja misije u Düsseldorfu, ovo je područje pastorizirao fra Krsto Šušnjara iz Kölna i povremeno slavio misu u kripti sluge Božjega brata Firmina u franjevačkom samostanu u Immermannstr. 40. Nakon što je Ordinarijat kölnske nadbiskupije osnovao Hrvatsku katoličku misiju u Düsseldorfu, 1. rujna godine 1970., za prvoga misionara imenovan je fra Rafael Begić, koji se najprije nastanio u Neussu, u Graf-Landsberger-Str. 3, a zatim se preselio u Düsseldorf u Friedrich-Ebert-Str. 29, a od kolovoza godine 1972. u župni stan u Van- Douven-Str. 8, u blizini crkve sv. Apolinara. U početku je misno slavlje održavao u Düsseldorfu, u franjevačkoj samostanskoj crkvi u Immermannstr. 20, a od 25. veljače godine 1973. u župnoj crkvi sv. Apolinara na Lessingplatzu.

Prema dopisu od 27. lipnja godine 1972., koji je potpisao kölnski nadbiskup magr. Joseph kard. Höffner, Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu dobila je status samostalne župe – missio cum cura animarum für kroatisch sprechende Katholiken. Tada je misija obuhvaćala gradove: Düsseldorf, Wuppertal, Neuss, Leverkusen i Mettmann. Nakon dvije godine pastoralnoga djelovanja fra Rafaela je 1. kolovoza godine 1972. zamijenio fra Josip Čugura. Od 1. veljače godine 1973. u misiji djeluju kao pastoralne suradnice (ss. Otilija Karaula i Eleonora Ćaleta), Školske sestre franjevke Krista Kralja splitske provincije Presvetoga Srca Isusova. Nakon tri godine, fra Josipa Čuguru zamijenio je, od 1. rujna godine 1975., fra Ivon Menđušić i fra Josip Lucić.

U ovo vrijeme, 14. rujna godine 1975., osnovana je nova misija na području Neussa. Prvim župnikom imenovan je fra Danijel Milas. Zatim je, 27. lipnja godine 1978., osnovana nova misija na području Mettmanna i Leverkusena, a za novoga župnika imenovan je fra Josip Lucić. U među-vremenu nastala je smjena i pastoralnih suradnica: umjesto ss. Eleonore i Otilije dužnost su preuzele njihove susestre Andrijana Marušić i Anđela Milas, do 30. rujna godine 1987. kada sestre napuštaju misiju.

Ubrzo su se, u službi, zamijenili fra Ivon i fra Josip. Fra Ivon je preuzeo misiju Mettmann, a fra Josip, s pomoćnikom fra Mladenom Šimundićem, preuzeo je misiju Düsseldorf. Fra Josip je, za pastoralne potrebe, pokrenuo župni list pod nazivom Život. Prema Ljetopisu, 1. studenoga godine 1980., na svetkovinu Svih Svetih, župno osoblje sa suradnicima proslavilo je 10. obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu. Misu zahvalnicu predvodio je pomoćni zagrebački biskup msgr. Mio Škvorc, a propovijedao je pomoćni kölnski biskup msgr. Klaus Dick.

Od 1. studenoga 1981. misiju preuzimaju fra Nikola Ćurčija i fra Jozo Župić. Nakon pet godina, u misiju dolaze nove pastoralne suradnice Školske sestre franjevke Krista Kralja mostarske provincije Svete Obitelji: ss. Aleksija Krišto i Zdenka Ćavar, a nakon njihove smjene ss. Gertruda Hrkać i Vladimira Vučić. Međutim, fra Josip Župić preuzima, 1. srpnja godine 1982., misiju Mettmann-Leverkusen i fra Nikola ostaje sam u Düsseldorfu.

U prigodi 20. obljetnice Misije, fra Nikola je, sa suradnicima, priredio spomen-knjigu (Nikola Ćurčija – Ante Branko Periša: Hrvatska katolička misija Düsseldorf, Split-Roma-Düsseldorf, 1990. u izdanju Zbornika Kačić, Niz Tragovi, br. 2, 143 str.). U prigodi obljetnice, u nedjelju, 23. rujna godine 1990., za vrijeme podjele sakramenta krizme, misu zahvalnicu predvodio je kölnski nadbiskup msgr. Joakim kardinal Meisner.

Nakon deset godina, fra Nikolu je, 1. rujna godine 1991., u pastoralnoj službi zamijenio fra Nediljko Brećić. U vrijeme političkih previranja i ratnih razaranja u domovini, fra Nediljko se uključio u svekolikoj pomoći. Uz humanitarnu pomoć, fra Nediljko je organizirao u nekoliko navrata i glazbeni festival «Stepinčeva katedrala». Proslavio je 15. obljetnicu Misije, godine 1995. i tiskao prigodnu monografiju. Fra Nediljko je proslavio i 25. obljetnicu Misije, 15. listopada godine 1995., kada je misno slavlje predvodio je pomoćni kölnski biskup Norbert Trelle.

U međuvremenu mijenjaju se pastoralne suradnice, tako da se s. Gertruda Hrkač, na ljeto godine 1994., vraća u domovinu, a na njeno mjesto dolazi s. Anka Kvesić. Fra Nediljka je na dužnosti, u novim pastoralnim okolnostim, 1. rujna godine 2000., zamijenio fra Branko Brnas. Nakon što se župnik Župe sv. Apolinara, vlč. Albert Belecke, povukao u mirovinu, fra Branko se, u proljeće godine 2001. uselio u stan njemačkoga župnika, na broj 6. Početkom rujnu godine 2001. s. Franku Bagarić zamjenjuje s. Majda Ravlić, a od rujna godine 2004. u Misiji djeluju s. Marija Martinović i s. Lucijana Kraljević.

U nedjelju, 12. lipnja godine 2005. u crkvi sv. Apolinara, fra Branko je proslavio 35. obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu. Misno slavlje predvodio je sarajevski nadbiskup msgr. Vinko kardinal Puljić. Pastoralno osoblje prilagođuje se promjenama koje su nastale u mjesnoj Crkvi, prema tzv. projektu Zukunft heute. Tako je, od rujna godine 2005., fra Branko, uz službu voditelja Misije u Düsseldorfu, imenovan i voditeljem Misije u Mettmannu, s naseljima Ratingen, Mettmann, Erkrath, Haan, Langenfeld, Hilden. Zato se od tada misna slavlja održavaju na tri mjesta: Düsseldorf, Neuss i Langenfeld. Fra Branko je, kao krunu pastoralnoga djelovanja, priredio monografiju u prigodi 35. obljetnice misije. Fra Branka je, od 1. rujna godine 2006., u pastorlnoj dužnosti voditelja Misije zamijenio fra Josip Kulović. Te godine, od 1. srpnja, odlukom Kölnske nadbskupije, Misija u Neussu (bez Bergheima) pripojena je Misiji u Düsseldorfu.

Oblici pastorala i u današnjoj Misiji odvijaju se prema pastoralnim potrebama i prema liturgijskom kalendaru Nakon spajanja misija, nedjeljno i blagdansko misno slavlje na hrvatskom jeziku slavi se na tri mjesta: u Düsseldorfu u crkvi sv. Apolinara u 11 sati, u Neussu u crkvi Velike Gospe u 13 sati i u Langenfeldu u crkvi Velike Gospe u 16 sati. Uz redovito misno slavlje, župni vjeronauk sakramente prve pričesti i krizme, pastoralno osoblje priređuje i prigodna slavlja, kao što je Majčin dan, Nikolinje, Poklade, organizirano vodi na hodočašća, kao u Neviges, Kevelaer, Lurd, Svetu Zemlju, Rim, a sudjeluju i u međumisijskim skupovima, kao što je biblijska olimpijada i folklorne smotre. Možda bi, nakon 40. ljeta, danas Ljetopisac zapisao ovako: Na rijekama Zapada radismo i molismo. Susjedi nam naši više ne govore: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Jer, danas možemo pjevati pjesmu hrvatsku u slobodi Lijepe naše!

Ili bi se, Ljetopisac u zanosu, iznenada zapitao: O Bože, što li se krije u imenu Hrvat? Dah vječnosti? Ili krv nepresušna? Možda mišica neumorna? Je li kost neslomiva? Da nije sjetni pogled zalaska sunca? Uistinu, u svakom se hrvatskom oku krije sjetni pogled prema budućnosti. Jer, od sjete Hrvat živi. A sjeta nikada ne umire.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1462352817885{margin-bottom: 85px !important;}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Otilija Karaula

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Eleonora Ćaleta

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Andrijana Marušić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Anđela Milas

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Aleksija Krišto

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Zdenka Čavar

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Gertruda Hrkač

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Vladimira Vučić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Slavica Šimović

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Marija Martinović

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Ljiljana Ruža Kovač

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Ana Marija Biško

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Anka Kvesić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Franka Bagarić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Majda Ravlić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Lucijana Kraljević

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s.Mira Majić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

Gosp. Frano Milić

od 1. srpnja 2011

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1462352817885{margin-bottom: 85px !important;}”][vc_column][/vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

gđa Lucija Zovko

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Nevenka Babić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Stjepanka Saraf

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Ljiljana Kovač

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_row][vc_row iw_layout=”wide-bg”][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1462352817885{margin-bottom: 85px !important;}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

gđa Danica Drakšić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

gđa Janja Vujčić

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Ljilja Kovač

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]

s. Ana Marija Biško

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]