Krštenje

Kršćansko je krštenje bitno različito od «krštenja» koje je vršio Ivan Krstitelj. Dok  je Ivanovo bilo uranjanje/pranje u znak obraćenja u pripravi za Mesijin dolazak, kršćansko je pak krštenje uranjanje u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Nije dakle, riječ tek o pranju, nego o rođenju za nov, kristolik život.

U početku su se krštavali poglavito odrasli pa je njima i bio  prilagođen sav tijek kršćanske inicijacije. Pripravnicima za krštenje se najprije navještala Radosna vijest (Evanđelje) i pošto bi je upoznali i prihvatili vjerom, primili bi sakramente krštenja, potvrde i euharistije.

Tako bi postajali punopravni članovi Kristove zajednice.

Već od ranih kršćanskih vremena mnogi su odrasli željeli da i njihova djeca prime krštenje te tako i oni kao punopravni članovi Crkve postanu slični Isusu Kristu. To je bio razlog da je Crkva od najranijih vremena krštavala nejaku djecu što je ostalo do dana današnjega.

 

Što roditelji trebaju učiniti za krštenje djeteta?

  • Roditelji koji imaju dijete za krštenje trebaju se najaviti župniku najmanje petnaest dana prije planiranog dana krštenja.

  • Roditelji su dužni prisustvovati pouci roditelja prije krštenja. Dan i sat pouke reći će im svećenik kada se prijave.

  • Roditelji su dužni donijeti dokument (Geburtsbescheinung) u kojem se nalaze podaci o njihovu djetetu.

  • Roditelji novokrštenika trebaju na krštenje ponijeti krsnu svijeću i (ako žele) krsnu haljinicu.

 

Što kumovi trebaju ispunjavati za krštenje djeteta?

  •  Krsni kum (kuma) djeteta mora ispunjavati uvjete koje predviđa Zakonik kanonskog prava (kanon 874 & 1) tj.

  • Da je prikladan i da ima nakanu vršiti tu službu.

  • Da je navršio šesnaestu godinu života (osim ako nije drugačije određeno).

  • Da je katolik, a to znači: da je kršten, pričešćen i potvrđen, a ako živi u braku, da je crkveno vjenčan, te da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom.

  • Da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom.

  • Da nije otac ili majka krštenika.

Potvrdu, posvjedočenje o prikladnosti za kumstvo daje vlastiti župnik, tj. u župi stanovanja.

Prijavnica za krštenje djeteta – ispuniti i predati u misijski ured.