MISIJA

Hrvatska katolička misija Düsseldorf (Nadbiskupija Köln)

HKM Düsseldorf osnovana je 1970., a broji oko 12.000 vjernika. Nalazi se na području grada Düsseldorfa, koji je smješten na desnoj obali rijeke Rajne. U Drugom je svjetskom ratu bio gotovo cijeli uništen. Brzo se nakon rata obnavljao te je već 1946. godine postao glavnim gradom njemačke savezne pokrajine Gornje Rajne i Vestfalije. Prvi glasovi o znatnijem broju hrvatskih radnika u Düseldorfu potječu s kraja 19. stoljeća. Nakon naglog porasta broja hrvatskih doseljenika u Njemačkoj šezdesetih godina prošloga stoljeća, za vjerski život Hrvata katolika u Düsseldorfu brinuo se fra Krsto Šušnjara iz HKM Köln, a godine 1970. osnovana je HKM Düsseldorf. Dušobrižništvo u misiji je povjereno svećenicima Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Prvim voditeljem misije imenovan je fra Rafael Begić (1970.-1973.). Daljnjim ocjepljenjem od prvotne HKM Düseldorf utemeljene su i HKM Wuppertal (1972.), HKM Neuss (1975.) i HKM Mettmann (1978.). Tako da HKM Düsseldorf nakon 1978. okuplja Hrvate katolike samo s područja grada Düsseldorfa. Nakon fra Rafaela Begića misijom su upravljali fra Josip Čugura (1973.-1975.), fra Ivon Menđušić (1975.-1979.), fra Josip Lucić (1979-1981.), fra Nikola Čurčija (1981.-1991.), fra Nediljko Brečić (1991.-2000.), fra Branko Brnas (2000.-2006.), fra Josip Kulović (2006.-2014.). Kao dušobrižnici su djelovali fra Petar Mandac, fra Mladen Šimundić i fra Jozo Župić, fra Petar Čirko (2014 – 2019). Od 2019. voditelj je misije fra Tomislav Dukić. Kao pastoralni suradnik u misiji od 2011. djeluje Frano Milić.

U misiji su djelovale školske sestre franjevke Krista Kralja splitske provincije Presvetoga Srca Isusova, a potom Školske sestre franjevke Mostarske provincije Svete Obitelji. Tako su djelovale s. Otilija Karaula, s. Eleonora Ćaleta, s. Anđela Milas, s. Andrijana Marušić, s. Aleksija Krišto, s. Zdenka Čavar, s.  Gertruda Hrkač, s. Vladimira Vučić, s. Anka Kvesić, s. Franka Bagarić, s. Majda Ravlić, s. Lucijana Kraljević, s. Marija Martinović, s. Slavica Šimović i s. Ljiljana Ruža Kovač, s. Ana Marija Biško. 

Na području nadbiskupije Koln djelovalo je sedam misija (Köln, Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Neuss, Mettmann i Wuppertal), a sada su samo tri: Köln, Düsseldorf i Wuppertal. Tako je novim ustrojem Hrvatskoj katoličkoj misiji Düsseldorf  2006. pripojen dio HKM Mettman i dio HKM Neuss Hrvatskoj katoličkoj misiji Düsseldorf.

Od rujna 2005. voditelj HKM u Düsseldorfu imenovan je i voditeljem misije u Mettmannu, s naseljima Ratingen, Mettmann, Erkrath, Haan i Langenfeld. Od 1. srpnja 2006. odlukom Kölnske nadbskupije misija u Neussu (bez Bergheima) pripojena je također misiji u Düsseldorfu. Od tada se svake nedjelje slave se misna slavlja u tri mjesta: u Düsseldorfu u crkvi sv. Apolinara, u crkvi Blažene Djevice Marije u Neussu i u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Langenfeldu.

U HKM Düsseldorf od 2001. djeluje misijsko vijeće. Tu su i stalni djelitelji pričesti. Djeca i mladi pripremaju za sakramente prve pričesti i potvrde. Priređuju se i prigodna slavlja, kao što je Majčin dan, Nikolinje, poklade. Organiziraju se hodočašća u Neviges, Kevelaer, Lurd, Fatimu, Banneux u Belgiji, Svetu Zemlju, Rim, Padovu, Santiago, a misija sudjeluje i na Biblijskim olimpijadama i hrvatskim folklornim festivalima u organizaciji Hrvatskoga dušobrižniočkog ureda iz Frankfurta. Tu je i pobožnost Srcu Isusovu koja se obavlja svakoga prvog petka u mjesecu u sklopu koje se slavi misa, a poslije mise je blagoslov s Presvetim. Molitvena zajednica okuplja se na molitvu krunice. U misiji djeluje mješoviti crkveni zbor,  zbor mladih i dječji zbor. U misiji djeluje i klapa »Bandira«. Misija redovito (4 puta godišnje) objavljuje liturgijsko-pastoralni listić »Život«, u kojem se nalaze važne misijske obavijesti i predviđene djelatnosti. U misiji djeluje folklorna skupina »Život« za djecu i mlade. Na pokroviteljskoj večeri jednom se godišnje u misiji okupe vodeći ljudi iz uglednih hrvatskih poduzeća. Misija posebnu suradnju gaji s mjesnom njemačkom Crkvom, čiji su predstavnici u raznim prigodama gosti u misiji. Vjernici se pripremaju za sakrament vjenčanja i druge sakramente. Zajedno s njemačkim vjernicima misija organizira misno slavlje za Veliki četvrtak i na Čistu srijedu. Tu je i njemačko-hrvatska misa, koja se slavi u jesen u Düsseldorfu, a tradicionalno je predvodi njemački dominikanac o. Diethard Ziels. U misiji je i ministrantska skupina te 45 framaša koji su dali obećanja (Frama). Od 2001. u misiji je osim pobožnosti prvih petaka uvedeno i moljenje krunice u svibnju i listopadu te utorci sv. Anti.  Na području misije djeluje Matica hrvatska, NK »Croatia« i HDZ. HKM Düsseldorf ima i svoju internetsku stranicu: www.hkm-duesseldorf.de. U socijaloj službi pri Caritasu u Ratingenu djeluje socijalni radnik Nikola Marić.

Evo i nekoliko podataka o bivšim misijama Langenfeld, Mettmann i Neuss.

5.5.6.1. Hrvatska katolička misija Langenfeld (Nadbiskupija Köln)

Pastoralnu brigu o Hrvatima u Langenfeldu, u Nadbiskupiji Köln, najprije su vodili svećenici iz Kölna. »Vlč. Anton Slavicz, porijeklom gradiščanski Hrvat, svećenik Nadbiskupije Köln, zatražio je od Nadbiskupije da pastoralno djeluje i za Hrvate. Nadbiskupija mu rado izlazi u susret. Vrši dužnost kapelana u Leverkusenu za Nijemce, a ujedno od 1971. godine pastoralno djeluje i među Hrvatima u Langenfeldu i okolnim mjestima (1971.-1988.). Njegovim odlaskom iz Nadbiskupije 1988., Langenfeld je pripao Hrvatskoj katoličkoj misiji  Mettmann.«

5.5.6.2. Hrvatska katolička misija Mettmann (Nadbiskupija Köln)

HKM Mettmann je u početku pripadala HKM Düsseldorf o kojoj su pastoralno skrbili svećenici iz te misije. Godine 1978. osnovana je HKM Mettmann i samostalno je djelovala do rujna 2006. kada je jedan dio misije pripojen HKM Wuppertal, a drugi HKM Düsseldorf. HKM Mettmann su od početka voditi svećenici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu: fra Josip-Ivon Lucić (1977.-1979.), fra Ivon Menđušić (1979.-1982.), fra Jozo Župić (1982.-1987.), fra Ivan Dotur (1987.-1990.), fra Dušan Džimbeg (1990.-1993.), fra Branko Brnas (1993.-2000.) i fra Mijo Marić (2000.-2006.). Kao pastoralne suradnice djelovale su Danica Draškić (1976.-1990.), Janja Vujčić ili Vujičić (1990.-1991.), s. Ljiljana Kovač (1991.-1996.) i s. Ana Marija Biško (1996.-2004). Mise su se slavile u crkvi sv. Tome Mora u Mettmanu, u crkvi sv. Pavla u Velbertu i u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Langenfeldu.

5.5.6.3. Hrvatska katolička misija Neuss (Nadbiskupija Köln)

Područje misije Neuss pripadalo je prije nego je postala samostalnom misiji misiji Düsseldorf. Misija je osnovana 1975. godine, a vodili su je fra Danijel Milas (1975.-1979.), fra Pavao-Tomislav Duka (1979.-1983.), fra Stjepan Maleš (1983.-1989.) i fra Miroslav Modrić od 1989. do 2006. kad je prestala samostalno djelovati, a jedan je dio pripojen HKM Düsseldorf, a drugi HKM Köln. Kao pastoralne suradnice u misiji su djelovale Lucija Zovko (1978.-1983.) te školske sestre  III. Reda sv. Franje Mostarske provincije s. Nevenka Babić (1984.-1994.) s. Stjepanka Saraf (1994.-2004.) i s. Ljiljana Kovač (2004.-2006.). U pastoralu u misiji pomagao je i svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. Valentin Noršić.

Izvor: Adolf Polegubić, Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj, Frankfurt am Main 2017.