Krunica BDM

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Krunicu BDM molimo u mjesecu svibnju i listopadu svakog utorka, srijede, četvrtka i petka u St. Apollinaris u 18:00 sati (Duesseldorf)

Povijest krunice

Početkom 12. stoljeća na Zapadu širila se praksa recitiranja molitve “Zdravo Marijo”. Od te molitve bio je poznat i recitiran samo njezin prvi dio anđeoski pozdrav i Elizabetin blagoslov. Tek pred kraj 15. stoljeća, kada se raširio običaj moljenja “Sveta Marijo”, bilo je pridodano izgovaranje imena Isus, i završni Amen.

Njemački kartuzijanac Henrik Kalkar (1328. – 1408.) podijelio je 150 Zdravo Marija na 15 desetki između kojih je umetnuo molitvu Oče naš. Nekako u isto vrijeme nastaje legenda o nastanku krunice od strane svetog Dominika, utemeljitelja Reda dominikanaca, koju je osobito širio njegov subrat Alan de la Roche.

Prvi dokument koji potvrđuje postojanje ili pokušaj da se ujedini molitva ponavljanja Zdravo Marija s meditacijama otajstava uzetih iz Biblije dolazi iz 15. stoljeća. Između godine 1410. i 1439., kartuzijanac iz Kölna, Dominik Pruski, predlaže jednu novu formu prema kojoj je moljenje Zdravo Marija svedeno na 50 puta, ali je svakoj molitvi Zdravo Marijo pridodano određeni odlomak Evanđelja. Ti odlomci bili su raspodijeljeni tako, da ih je 14 razmatralo Isusov život prije početka javnog djelovanja; 6 njegovo javno djelovanje; 24 njegovu muku i smrt; te ostalih 6 Isusovo uskrsnuće , slavu i krunjenje Marijino. Ovakav način razmatranja otajstava spasenja dovest će i do podjele na tri velika otajstva: radosno, žalosno i slavno. Osobito u 15. stoljeću ova će vrsta molitve doživjeti svoj veliki procvat.

Nakon što se ova pobožnost jako raširila među vjernicima osjetila se potreba da se još oblikuje u smislu pojednostavljivanja. Godine 1521. dominikanac Alberto da Castello sveo je ova otajstva na svega 15, na način da ih je formulirao tako da bi se oni razmatrali u obliku kratkog teksta ili bi se jednostavno ponavljali kratki zazivi iza svakog moljenja prvog dijela Zdravo Marijo. Mnoga marijanska bratstva širom tadašnje Europe rado su prihvatila ovu pobožnost. U povodu dvadeset i pete obljetnice svojeg pontifikata 2002. g. papa Ivan Pavao II. uveo je četvrto otajstvo pod nazivom otajstvo svjetla.

15 obećanja Blažene Djevice Marije onima koji mole krunicu

Blažena Djevica Marija, Gospa od Krunice, uputila je ova obećanja sv. Dominiku i bl. Alanu de la Rocheu

1. Svima koji budu odano molili krunicu, obećavam svoju posebnu zaštitu i obilje milosti.

2. Oni koji budu ustrajali u molitvi krunice, primit će neku osobitu milost.

3. Krunica će biti moćno oružje protiv pakla, uništit će grijehe i izgnati herezu.

4. Krunica će pomoći rast kreposti i dobrih djela, donijeti obilje Božjih darova za dušu, preokrenut će ljubav prema svijetu u ljubav prema Bogu, uzdići srca da žele božanska i vječna dobra. Na taj način će se te duše posvetiti.

5. Koji mi se povjere preko krunice, neće biti izgubljeni.

6. Koji budu pobožno molili moju krunicu, razmišljajući o otajstvima spasenja, neće biti satrveni nedaćama niti će umrijeti lošom smrću. Grešnici će se obratiti, pravedno će rasti u milosti i postati vrijedni vječnoga života.

7. Oni koji su iskreno odani molitvi moje krunice, neće umrijeti bez utjehe Crkve ili bez milosti.

8. Oni koji budu molili krunicu, naći će za života i na smrti svjetlost Božju, puninu njegove milosti i bit će ubrojeni među blažene.

9. Brzo ću osloboditi iz čistilišta duše odane molitvi krunice.

10. Prava djeca moje krunice uživat će veliku slavu na nebesima.

11. Ono što preko krunice tražite, dobit ćete.

12. Koji šire moju krunicu, dobit će preko mene pomoć u svim svojim potrebama.

13. Postigla sam od svog Sina da će svi prijatelji krunice imati svece nebeske za svoju braću u životu i smrti.

14. Koji vjerno mole krunicu, moja su draga djeca, braća i sestre Isusa Krista.

15. Odanost mojoj krunici poseban je znak predodređenja.

GOSPINA KRUNICA

Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi “Isus”:

…koji neka nam umnoži vjeru,

…koji neka nam učvrsti ufanje,

…koji neka nam usavrši ljubav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi “Isus” dodaje pojedini naziv otajstva (otajstva su na kraju teksta), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. – Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, Smiluj nam se!

Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, Smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se!

Sveta Marijo, Moli za nas!

Sveta Bogorodice, Moli za nas!

Sveta Djevo djevica, Moli za nas!

Majko Kristova, Moli za nas!

Majko Crkve, Moli za nas!

Majko, Božje milosti, Moli za nas!

Majko prebistra, Moli za nas!

Majko prečista, Moli za nas!

Majko neoskvrnjena, Moli za nas!

Majko nepovrijeđena, Moli za nas!

Majko ljubezna, Moli za nas!

Majko divna, Moli za nas!

Majko dobroga savjeta, Moli za nas!

Majko Stvoriteljeva, Moli za nas!

Majko Spasiteljeva, Moli za nas!

Djevice premudra, Moli za nas!

Djevice časna, Moli za nas!

Djevice hvale dostojna, Moli za nas!

Djevice moguća, Moli za nas!

Djevice milostiva, Moli za nas!

Djevice vjerna, Moli za nas!

Ogledalo pravde, Moli za nas!

Prijestolje mudrosti, Moli za nas!

Uzroče naše radosti, Moli za nas!

Posudo duhovna, Moli za nas!

Posudo poštovana, Moli za nas!

Posudo uzorna pobožnosti, Moli za nas!

Ružo otajstvena, Moli za nas!

Tornju Davidov, Moli za nas!

Tornju bjelokosni, Moli za nas!

Kućo zlatna, Moli za nas!

Škrinjo zavjetna, Moli za nas!

Vrata nebeska, Moli za nas!

Zvijezdo jutarnja, Moli za nas!

Zdravlje bolesnih, Moli za nas!

Utočište grešnika, Moli za nas!

Utjeho žalosnih, Moli za nas!

Pomoćnice kršćana, Moli za nas!

Kraljice anđela, Moli za nas!

Kraljice patrijarha, Moli za nas!

Kraljice proroka, Moli za nas!

Kraljice apostola, Moli za nas!

Kraljice mučenika, Moli za nas!

Kraljice ispovjednika, Moli za nas!

Kraljice djevica, Moli za nas!

Kraljice svih svetih, Moli za nas!

Kraljice bez grijeha istočnog začeta, Moli za nas!

Kraljice na nebo uznesena, Moli za nas!

Kraljice svete krunice, Moli za nas!

Kraljice obitelji, Moli za nas!

Kraljice mira, Moli za nas!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

smiluj nam se Gospodine!

S-Moli za nas sveta Bogorodice!

O-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S-Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

OTAJSTVA

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom) 

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

3. Koga si, Djevice, rodila.

4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.

5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Otajstva svjetla (četvrtkom) 

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.

4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.

5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

Žalosna otajstva (utorkom i petkom) 

1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.

2. Koji je za nas bičevan bio.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom) 

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

2. Koji je na nebo uzašao.

3. Koji je Duha Svetoga poslao.

4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.

5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

OTAJSTVA – RAZMIŠLJANJA

RADOSNA OTAJSTVA

 1. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je anđeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji  da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetomu.

 2. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu,  i ostala s njom tri mjeseca.

 3. U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija  rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.

 4. U četvrtom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođenja prikazala Ocu nebeskom svoga Sina, u Hramu  i kako ga je starac Šimun primio na ruke.

 5. U petom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u Hramu gdje se razgovara s naučiteljima, a bilo mu je tada dvanaest godina.

ŽALOSNA OTAJSTVA

 1. U prvom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist molio svom nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.

 2. U drugom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan za kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.

 3. U trećem žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.

 4. U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije na svojim ramenima nosio preteški križ.

 5. U petom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio raspet na tvrdom drvu križa između dva razbojnika i gledala ga njegova žalosna Majka Marija.

SLAVNA OTAJSTVA

 1. U prvom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dna po svojoj muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih da više nikada ne umre.

 2. U drugom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeseti dan poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu.

 3. U trećem slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist poslao nad apostole Duha Svetoga u prilici ognjenih jezika.

 4. U četvrtom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta, te kako je dušom i tijelom bila uznesena na nebo.

 5. U petom slavnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo o rajskom uživanju svih svetih.

OTAJSTVA SVJETLA

 1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.

 2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.

 3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.

 4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

 5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama kruha i vina

…koji neka nam umnoži vjeru,

…koji neka nam učvrsti ufanje,

…koji neka nam usavrši ljibav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi “Isus” dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Vjerovanje apostolsko

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista,

Sina njegova jedinoga,

Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom,

raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa, sjedi o desnu

Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem

u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,

općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.

Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje!

Budi volja Tvoja kako na nebu

tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge

naše kako i mi otpuštamo

dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među

ženama i blagoslovljen

plod utrobe tvoje, Isus. – Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,

sada i na času smrti naše.   Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda

i u vijeke vjekova!  Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše,

osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. 

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša,

one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,

blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,  

Sine, otkupitelja svijeta, Bože,                                    smiluj nam se

Duše Sveti, Bože, 

Sveto Trojstvo jedan, Bože,

Sveta Marijo, 

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Crkve,

Majko, Božje milosti,

Majko prebistra, 

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobroga savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva 

Djevice premudra,

Djevice časna, 

Djevice hvale dostojna,                                     moli za nas

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde, 

Prijestolje mudrosti, 

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana, 

Posudo uzorna pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni, 

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja, 

Zdravlje bolesnih,

Utočište grešnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana, 

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola, 

Kraljice mučenika,                                                         moli za nas

Kraljice ispovjednika,  

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnog začeta, 

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira,

Kraljice franjevačkog reda,

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,

 oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,

 usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,

 smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Bogorodice!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!

Dopusti nama slugama svojim,

Molimo, Gospodine Bože,

da se neprestano radujemo

duševnom i tjelesnom zdravlju

i da se slavnim zagovorom Blažene Marije,

vazda djevice,

izbavimo od sadašnje žalosti

i nauživamo vječne radosti!

Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

kao kraljica neba i zemlje.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]